Фактори влияещи на нашата инвестиция

ИНВЕСТИТОРЪТ
Инвеститорите се различават по своите финансови цели, възраст, нивото на данъка, количеството пари, а също така и по темперамента. Изборът на инвестиции е първият проблем за разрешаване. Познаването на собствените черти, предразположенията и условията, ни помагат при избора на финансовите инструменти, с които оперираме.

ФИНАНСОВИ ЦЕЛИ
Изборът на финансови инструменти зависи до голяма степен от нашите цели. Ако искаме например, да удвоим нашите пари от онлайн кредити в продължение на една година и сме психически предразположени да поемем голям риск, правилен избор ще бъдат опциите или срочната стокова борса.
Ако искаме да запазим парите известно време с цел да си купим дом, най-добрият избор ще бъдат банковите сертификати или акциите на реномираните фирми.
ВЪЗРАСТ
Нашата възраст има голямо значение при избора на инвестиции. След двадесет годишна възраст се учим да инвестираме и реализираме първите сделки и договори. Между тридесетте и петдесетте години, когато печелим най-много, се стремим да поемем по-голям риск и инвестираме в дългосрочни инструменти с мисъл за бъдещето. След шестдесетте години нашата цел става постепенно по-безопасна, с цел да запазим спечелените пари, мислейки за пенсионирането.
След преминаването в пенсия, искаме да получим най-големия по възможност доход за месец и дълго-срочното инвестиране преминава на втори план.

НИВО НА ДАНЪКА
Заедно с увеличаването на нашите доходи растат и нашите данъчни задължения. Едва след изплащането на данъците разбираме каква сума ни остава до живот. По същия начин е и с дохода, свързан с финансовите инструменти. Ако нашият годишен доход превишава 30.000 лева, необходимо е да се заинтересуваме от финансовите инструменти, благодарение на които дохода не е подложен на данъчно облагане. Ако нашият доход превишава 50.000 лева, атрактивна форма на инвестиране може да се окаже участието в командитно дружество, което позволява данъчното облагане да се отложи за следващите години, когато се намаляват нашите доходи. По този начин се намаляват и нашите данъчни задължения.

КОЛИЧЕСТВО ПАРИ
Количеството пари, предназначени за инвестиции също определят избора на финансови инструменти. Такива инвестиции, като недвижимите имущества или срочната стокова борса изискват голямо количество пари (над 10.000 лева), а други, като например фондовете, изискват по-малък капитал (100 лева). Когато имаме по-малко от 1.000 лева, общите инвестиции във фондовете са най-добрият избор.

НИВО НА ЗНАНИЕТО
Нивото на нашето знание също трябва да оказва влияние върху избора на финансовите инструменти. Разбирането на същността на всички финансови инструменти е труден въпрос. Още по-трудно е постигането на сръчност при използването на тези инструменти. Поради това, именно в нашите начинания в областта на инвестиранията трябва да се ограничим до няколко най-добри и известни инструменти. С изтичане на времето можем да разширим дейността си още повече, консултирайки се с добре посветен в тази област борсов маклер.